Om

VÄLKOMMEN

HÄR FINNER DU INFORMATION

FRÅN OSS

TIPS

Utmärkta böcker som du kan studera för att få bra råd om odling är Lena Israelsson böcker, dels hennes stora bok Handbok för köksträdgården och även Cityodling.


Till din odling hör även kompostering. Här finner du en intressant länk bokashi.se

HISTORIK

Vår föreningen bildades 1985.


MEDLEMSSKAP


På vårt område finns 47 lotter. Vi som medlemmar betalar beroende av storlek på lotten, ungefär mellan 800 1 100 kronor per år. Det går bra att anmäla intresse för en odlingslott till föreningens e-post, du får då en plats på intresselistan. Vi tar ut en avgift på 100 kronor per år för en plats på listan. Då omsättningen på våra lotter är mycket låg har vi idag cirka tio års väntetid.


ORDNINGSREGLER

Vår föreningen är en ideell förening. Därför ställer vi medlemmar upp och hjälper till med gemensamt arbete, styrelsearbete och engagerar oss
i föreningen.


De lotter vi har kallas odlingslotter. Därför måste vi som medlemmar odla minst 75% av lotten. Vi odlar ekologiskt och därför får inga kemiska bekämpningsmedel eller kemiska gödselprodukter användas, vi använder ej tryckimpregnerat virke.


För allas vår trevnad och odlingsglädje kämpar vi mot maskrosor, kirskål och parksallat. Ogräs, kvistar, grenar och andra växtrester får vi inte kasta utanför koloniområdet, vi komposterar på vår egen lott. Vi får enbart lägga grenar och kvistar på vårelden.


För att vi ska slippa råttproblem plockas fallfrukt undan. Vi gräver ner den sönderhackade fallfrukten eller använder slutna kompostkärl.


Vi sköter gångarna så att de är ogräsfria och passerbara. Vi har också ansvar för att rensa utanför staketen och det är vårt ansvar som odlare att det sker utanför varje lott.


NORMER- OCH RIKTLINJER FRÅN GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET 1996-05-01


Normer och riktlinjer för smärre byggnation inom fritidsområden.


SARG

Max 20 cm över mark.


UTEPLATS

Får vara max 15 kvm. Gräsyta, plattor och trägolv max 20 cm över angränsad marknivå.


SPALJE ELLER PERGOLA

Spalje runt uteplats får vara max 1,5 m hög och får ej kläs in med plast, duk eller dylikt. Pergola får vara max 1,8 m hög och max 6 kvm till ytan. Tak är ej tillåtet, dock får markis användas om den kan rullas på och av.


VÄXTHUS

Max 5 kvm till ytan och max 1,5 m till taknock. Växthuset skall monteras ner på hösten.


Varje förening äger rätt att skärpa ovanstående riktlinjer.