Om

ÅRSTALIDENS

VÄLKOMMEN

HÄR FINNER DU INFORMATION

FRÅN OSS

KOLONITRÄDGÅRDS

FÖRENING

TIPS

Utmärkta böcker att studera för att få bra råd om odling är Lena Israelsson böcker, dels hennes stora bok Handbok för köksträdgården och även Cityodling.


Till odling hör även kompostering. Här finner du en intressant länk bokashi.se


TIPS FRÅN STUDIEGRUPPEN

3 december klockan 18.00 är det föreläsning om plast. Hur kan vi tänka om plast och odling? Möt Åsa Stenmarck, bl a regeringens plastutredare. Plats: Gårdshuset i Ekobyn, Understensvägen 113 i Björkhagen. Anmälan senast 2 december till kjell.eklind@studieframjandet.seLäs mer


Läs mer om Studiegruppen


HISTORIK

Föreningen bildades i början av 1970-talet ungefär samtidigt som dansbanan vid Årstablick startade sin verksamhet.


MEDLEMSSKAP


Det finns 47 lotter på området. Kostnaden för en lott är beroende av storlek på lotten, ungefär mellan 600-900 kronor per år. Föreningen har en intresselista där du ansöker om medlemskap i föreningen. Till vår stora glädje är denna lista fulltalig och vi tar inte emot fler anmälningar.

Följ gärna vår information om förändringar på hemsidan eller vid anslag på koloniområdet.


ORDNINGSREGLER

Föreningen är en ideell förening. Därför ställer vi medlemmar upp och hjälper till med gemensamt arbete, styrelsearbete och engagerar oss i föreningen.


Vi betalar alla till föreningspostgiro 487 14 59-6.


De lotter vi har kallas odlingslotter. Därför ska minst 75% av lotten vara odlad. Vi odlar ekologiskt och därför får inga kemiska bekämpningsmedel eller kemiska gödselprodukter användas, vi använder ej tryckimpregnerat virke.


För allas trevnad och odlingsglädje kämpar vi mot maskrosor, kirskål och parksallat. Viktigt att dessa plockas så tidigt som möjligt under säsongen på grund av spridning.


Vi tar gemensamt hand om de redskap som ägs av föreningen. Det är viktigt att skölja bort allt gräs från gräsklipparen du lånar samt plockar bort eventuella kvistar som fastnat - innan du lämnar tillbaks den igen. Skottkärrorna på våra områden delas av alla medlemmar.


Viktigt att tänka på är att inte skruva åt vattenkranarna för hårt.


Redskapslådan får medlemmarna låna av föreningen. Den ska skötas, vara uppallad och oljas in regelbundet.


Ogräs, kvistar, grenar och andra växtrester får inte kastas utanför koloniområdet, vi komposterar på vår egen lott. Enbart grenar och kvistar får läggas på vårelden.


För att slippa råttproblem plockar vi undan fallfrukt. Gräv ner den sönderhackade fallfrukten eller använd slutna kompostkärl.


Vi sköter gångarna så att de är ogräsfria och passerbara. Vi kommer överens med våra grannodlare hur det sköts på bästa sätt. Vi har också ansvar för att rensa utanför staketen och det är ditt ansvar som odlare att det sker utanför din lott. Samarbeta gärna.


Om jag har en medodlare så innebär det dels att jag själv måste odla och dels att ansvaret fortfarande är mitt. Jag informerar styrelsen om eventuell medodlare.


NORMER- OCH RIKTLINJER FRÅN GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET 1996-05-01


Normer och riktlinjer för smärre byggnation inom fritidsområden.


SARG

Max 20 cm över mark.


UTEPLATS

Får vara max 15 kvm. Gräsyta, plattor och trägolv max 20 cm över angränsad marknivå.


SPALJE ELLER PERGOLA

Spalje runt uteplats får vara max 1,5 m hög och får ej kläs in med plast, duk eller dylikt. Pergola får vara max 1,8 m hög och max 6 kvm till ytan. Tak är ej tillåtet, dock får markis användas om den kan rullas på och av.


VÄXTHUS

Max 5 kvm till ytan och max 1,5 m till taknock. Växthuset skall monteras ner på hösten.


Varje förening äger rätt att skärpa ovanstående riktlinjer.KONTAKT INFORMATION

Koloniområdet ligger vid Årstalidens dansbana


SENASTE NYTT


27 maj, 2020

Årsmöte utomhus någonstans i området. Ta med egen stol.

Tid: 18.30-20.00


Copyright @ All Rights Reserved