Kontakt

HÄR KOMMER DU
I KONTAKT MED OSS

STYRELSEN

Alla i styrelsen jobbar ideellt och på uppdrag av medlemmarna. Styrelsen väljs på årsmötet som hålls en gång per år. Styrelsens medlemmar sitter olika tidsperioder.


Vissa frågor har vi i styrelsen inte kunskap om men vi hjälper gärna till att lösa dessa antingen med tips eller med hänvisning till SK. Erfarna grannar är även ofta en källa till kunskap om odlingsmöjligheter, jordmån och andra råd. Det är viktigt att alla medlemmar hjälps åt för att vi ska ha en levande förening.


För intresselistan - kontakta styrelsen via e-post.