Hem

ÅRSTALIDENS

ÅRSMÖTE 2020

27 MAJ

Klockan 18.30-20.00 

Plats: Utomhus vid området

KOLONITRÄDGÅRDS

FÖRENING

MEDLEMSRUTAN 2020-04-05


STÄDDAGARNA STÄLLS IN

Under rådande Corona tider så har styrelsen valt att ställa in städdagarna. Medlemmarna tar dock gemensamt ansvar för båda områdena. Information om vad som är mest akut att göra kommer att mejlas ut. 


Vattnet kommer att sättas på den 19 april och vattenmätaren kommer att läsas av. 

KOLONI

OMRÅDETKoloniområdet ligger vackert beläget i utkanten av Årstaskogen precis nedanför Årstalidens dansbana och Årstaviken är inte långt borta.


Området består av en övre del med

27 odlingslotter och en nedre del med

en stor ek på området.

Här finns 20 odlingslotter.

HISTORIK


Föreningen bildades i början av 1970-talet ungefär samtidigt som dansbanan vid Årstablick startade sin verksamhet.


MEDLEMSSKAP


Det finns 47 lotter på området.

Kostnaden för en lott är beroende av storlek på lotten, ungefär mellan

600-900 kronor per år.

Föreningen har en intresselista där du ansöker om medlemskap...

KOLONI

ORDNINGSREGLERFöreningen är en ideel förening. Därför ställer vi medlemmar upp och hjälper till med gemensamt arbete, styrelsearbete och engagerar oss i föreningen.


De lotter vi har kallas odlingslotter.

Därför ska minst 75% av lotten vara odlad. Vi odlar ekologiskt och därför får inga kemiska bekämpningsmedel eller kemiska gödselprodukter användas...

KOLONI

KALENDARIUMÅrstalidens koloniträdgårdsförening har tio arbetsgrupper som på olika sätt bidrar till skötsel, underhåll och planering av föreningens område och verksamhet.


Alla medlemmar i föreningen ska vara knuten till någon grupp beroende på intresse och fallenhet.

ÅRSMÖTE

27 maj, 2020

Tid: 18.30-20.00. Utomhus någonstans vid området. Ta med egen stol. Förbered fullmakt om du inte kan närvara och lämna till en närvarande medlem.

STÄDDAGAR

Ställs in under rådande Corona tider

Vattnet sätts på den 19 april och vattenmätaren läses av. Staketgruppen tar fram en plan för att reparera staketet och anslagstavlan i hörnet mot dansbanan. Diket mellan skogen och Ekenområdet rensas av medlemmarna som har lotter där. Medlemmarna tar gemensamt ansvar att se över staketkanterna på övre området särskilt vid äppelträdgården där många växter är invasiva.

KONTAKT INFORMATION

Koloniområdet ligger vid Årstalidens dansbana


SENASTE NYTT


27 maj, 2020

Årsmöte utomhus någonstans i området. Ta med egen stol.

Tid: 18.30-20.00


Copyright @ All Rights Reserved