Hem

SKÖRDEFEST

28 AUGUSTI


Klockan: 11:00-15:00MEDLEMSRUTAN 2021-06-22


TILLSYNSGRUPPEN kommer att se över följande på våra lotter.

  • Hur mycket som är odlat, mått minst 75%.
  • Hur gångarna är skötta.
  • Rotogräs; Kirskål, Kvickrot, Åkerfräken, Parksallat, samt ev. övrigt.
  • Fröogräs; Maskros, samt ev. övrig.
  • Invasiva arter; Lupin, samt ev. övrig.
  • Övriga kommentarer eller synpunkter.
  • maskros

KOLONI

OMRÅDETKoloniområdet ligger vackert beläget i utkanten av Årstaskogen precis nedanför Årstalidens dansbana och Årstaviken är inte långt borta.


Området består av en övre del med

27 odlingslotter och en nedre del med

en stor ek på området.

Här finns 20 odlingslotter.

HISTORIK


Föreningen bildades i början av 1970-talet ungefär samtidigt som dansbanan vid Årstablick startade sin verksamhet.


MEDLEMSSKAP


Det finns 47 lotter på området.

Kostnaden för en lott är beroende av storlek på lotten, ungefär mellan

600-900 kronor per år.

Föreningen har en intresselista där du ansöker om medlemskap...

KOLONI

ORDNINGSREGLERFöreningen är en ideel förening. Därför ställer vi medlemmar upp och hjälper till med gemensamt arbete, styrelsearbete och engagerar oss i föreningen.


De lotter vi har kallas odlingslotter.

Därför ska minst 75% av lotten vara odlad. Vi odlar ekologiskt och därför får inga kemiska bekämpningsmedel eller kemiska gödselprodukter användas...

KOLONI

KALENDARIUMÅrstalidens koloniträdgårdsförening har tio arbetsgrupper som på olika sätt bidrar till skötsel, underhåll och planering av föreningens område och verksamhet.


Alla medlemmar i föreningen ska vara knuten till någon grupp beroende på intresse och fallenhet.

SKÖRDEFEST

28 augusti, 2021

Tid: 11:00-15:00. 

STÄDDAGAR

18 september och 17 oktober, 2021

Tid: 10:00-15:00. Första städdagen kommer ha fokus på omvårdnad av staketet. Andra städdagen fokuserar på övriga uppgifter samt stängning av vattnet. Samling sker under eken där även nygrillad korv kommer att serveras.