Hem


KOLONITRÄDGÅRDENS

OMRÅDEVårt koloniområde ligger vackert beläget
i utkanten av Årstaskogen precis nedanför Årstalidens dansbana och Årstaviken är inte långt borta.


Vårt område består av en övre del med

27 odlingslotter och en nedre del med

21 odlingslotter. På det nedre området finns även en stor ek.

HISTORIK


Vår förening bildades 1985.


MEDLEMSSKAP


Vi har 48 lotter på området.

Kostnaden för en lott är beroende av storleken och ligger ungefär mellan

800 1 100 kronor per år.

Vår förening har en intresselista där du ansöker om medlemskap.

KOLONITRÄDGÅRDENS

ORDNINGSREGLERVår förening är en ideell förening. Det innebär att vi som medlemmar ställer upp och hjälper till med gemensamt arbete, styrelsearbete och engagerar oss
i föreningen.


De lotter vi har kallas odlingslotter.

Därför måste du odla minst 75 % av lotten. Du odlar ekologiskt och använder inga kemiska bekämpningsmedel eller kemiska gödselprodukter.

KOLONITRÄDGÅRDENS

KALENDARIUM I Årstalidens koloniträdgårdsförening har vi tio arbetsgrupper som på olika sätt bidrar till skötsel, underhåll och planering av föreningens område och verksamhet.


Du som medlem i föreningen ska vara knuten till någon grupp. Det gör du för att bidra med kunskap, engagemang och stärka föreningens livskraft. 

STÄDDAGAR VÅREN 2024

l3 april, 28 april, 18 maj och 26 maj 2024

Tid: Från kl 10:00

Vi har avsatt fyra städ- och byggdagar för att bli klara med det nya staketet. Samling under eken. Varmt välkommen!


ÅRSMÖTE 2024

14 maj 2024

Tid: kl 18:00