Hem

STÄDDAGAR

18 SEP & 17 OKT


Klockan: 10:00-13:00KOLONI

OMRÅDETVårt koloniområde ligger vackert beläget i utkanten av Årstaskogen precis nedanför Årstalidens dansbana och Årstaviken är inte långt borta.


Vårt område består av en övre del med

27 odlingslotter och en nedre del med

en stor ek på området.

Där har vi 20 odlingslotter.

HISTORIK


Vår förening bildades i början av 1970-talet ungefär samtidigt som dansbanan vid Årstablick startade sin verksamhet.


MEDLEMSSKAP


Vi har 47 lotter på området.

Din kostnad för en lott är beroende av storlek, ungefär mellan

600-900 kronor per år.

Vår förening har en intresselista där du ansöker om medlemskap...

KOLONI

ORDNINGSREGLERVår förening är en ideell förening. Det innebär att vi som medlemmar ställer upp och hjälper till med gemensamt arbete, styrelsearbete och engagerar oss i föreningen.


De lotter vi har kallas odlingslotter.

Därför måste du odla minst 75% av lotten. Du odlar ekologiskt och använder inga kemiska bekämpningsmedel eller kemiska gödselprodukter...

KOLONI

KALENDARIUM I Årstalidens koloniträdgårdsförening har vi tio arbetsgrupper som på olika sätt bidrar till skötsel, underhåll och planering av föreningens område och verksamhet.


Du som medlem i föreningen ska vara knuten till någon grupp. Det gör du för att bidra med kunskap, engagemang och stärka föreningens livskraft. 

SKÖRDEFEST

28 augusti, 2021

Tid: 11:00-15:00. 

STÄDDAGAR

18 september och 17 oktober, 2021

Tid: 10:00-13:00. På första städdagen ska du ha fokus på omvårdnad av staketet. Andra städdagen fokuserar du på övriga uppgifter. Vi i vattengruppen stänger då även av vattnet. Vi samlas klockan 10:00 under eken, där vi i samkväm äter nygrillad korv vid  arbetsdagens slut.