Hem

ÅRSMÖTE

19 MAJ

Klockan: 18:30-20:30MEDLEMSRUTAN 2021-04-12


FÖRELÄSNING med Lise-Lotte Björkman

Föreläser om hur man på ett hållbart sätt skyddar växterna från sjukdomar, skadedjur och konkurrens från ogräs.


Tid: Onsdagen 28 april, klockan 18:00-20:00.


Plats: Digitalt, länk skickas ut via mejl efter anmälan 26 april.


Anmälan: Senast 25 april, klockan 16.00 till utbildning@sthlmkoloni.se. Ange Växtskydd i ämnesraden.


Ange både ditt eget och föreningens namn.

KOLONI

OMRÅDETKoloniområdet ligger vackert beläget i utkanten av Årstaskogen precis nedanför Årstalidens dansbana och Årstaviken är inte långt borta.


Området består av en övre del med

27 odlingslotter och en nedre del med

en stor ek på området.

Här finns 20 odlingslotter.

HISTORIK


Föreningen bildades i början av 1970-talet ungefär samtidigt som dansbanan vid Årstablick startade sin verksamhet.


MEDLEMSSKAP


Det finns 47 lotter på området.

Kostnaden för en lott är beroende av storlek på lotten, ungefär mellan

600-900 kronor per år.

Föreningen har en intresselista där du ansöker om medlemskap...

KOLONI

ORDNINGSREGLERFöreningen är en ideel förening. Därför ställer vi medlemmar upp och hjälper till med gemensamt arbete, styrelsearbete och engagerar oss i föreningen.


De lotter vi har kallas odlingslotter.

Därför ska minst 75% av lotten vara odlad. Vi odlar ekologiskt och därför får inga kemiska bekämpningsmedel eller kemiska gödselprodukter användas...

KOLONI

KALENDARIUMÅrstalidens koloniträdgårdsförening har tio arbetsgrupper som på olika sätt bidrar till skötsel, underhåll och planering av föreningens område och verksamhet.


Alla medlemmar i föreningen ska vara knuten till någon grupp beroende på intresse och fallenhet.

STÄDDAGAR

17 och 25 april, 2021

Tid: 10:00-13:00. På grund av rådande omständigheter vet vi inte än hur samlingen kommer att ske. Vi kommer även att avstå från gemensam korvgrillning. Under dessa dagar sätts vattnet på. Mer information kommer att ske per mejl till medlemmarna.

ÅRSMÖTE

19 maj, 2021

Tid: 18:30-20:30. Årsmötet kommer att hållas vid Årstablicks parkering. Medtag 

egen stol. Varje medlem uppmanas att hålla avstånd. Varmt välkommen!