Hem


KOLONITRÄDGÅRDENS

OMRÅDEKoloniområdet ligger vackert beläget
i utkanten av Årstaskogen precis mellan Årstalidens dansbana och Årstaviken.


Området består av en övre del med 27

odlingslotter och en nedre del med 21

odlingslotter. På det nedre området finns även en stor ek.

HISTORIK


Årstalidens koloniträdgårdsförening bildades 1985.


MEDLEMSSKAP


Vi har 48 lotter på området. Kostnaden

för en lott beror på storleken men ligger ungefär på 800 1100 kronor per år. Vår förening har en intresselista där du ansöker om medlemskap.

KOLONITRÄDGÅRDENS

ORDNINGSREGLERVår förening är en ideell förening. Det innebär att vi som medlemmar ställer upp och hjälper till med gemensamt arbete, styrelsearbete och engagerar oss
i föreningen.


De lotter vi har kallas odlingslotter.

Därför måste du odla minst 75 % av lotten. Du odlar ekologiskt och använder inga kemiska bekämpningsmedel eller kemiska gödselprodukter.

KOLONITRÄDGÅRDENS

KALENDARIUM I Årstalidens koloniträdgårdsförening har vi tio arbetsgrupper som på olika sätt bidrar till skötsel, underhåll och planering av föreningens område och verksamhet.


Du som medlem i föreningen ska vara knuten till någon grupp. Det gör du för att bidra med kunskap, engagemang och stärka föreningens livskraft. 

STÄDDAGAR VÅREN 2024

l3 april, 18 maj och 26 maj (korvgrillning)

Tid: kl 10-13

28 april

Tid: kl 12-15

Vi har avsatt fyra städ- och byggdagar i vår för att bli klara med den första delen av det nya staketet. Varje lott behöver delta vid två tillfällen. På den sista arbetsdagen, den 26 maj, avslutar vi med korvgrillning! Vi samlas under eken som vanligt.

Varmt välkomna!


ÅRSMÖTE 2024

14 maj

Tid: kl 18:00