Hem

VARMT VÄLKOMMEN

ÅRSTALIDENS

KOLONITRÄDGÅRDS

FÖRENING

KOLONI

OMRÅDETVårt koloniområde ligger vackert beläget i utkanten av Årstaskogen precis nedanför Årstalidens dansbana och Årstaviken är inte långt borta.


Vårt område består av en övre del med

27 odlingslotter och en nedre del med

en stor ek på området.

Där har vi 20 odlingslotter.

HISTORIK


Vår förening bildades i början av 1970-talet ungefär samtidigt som dansbanan vid Årstablick startade sin verksamhet.


MEDLEMSSKAP


Vi har 47 lotter på området.

Din kostnad för en lott är beroende av storlek, ungefär mellan

600-900 kronor per år.

Vår förening har en intresselista där du ansöker om medlemskap...

KOLONI

ORDNINGSREGLERVår förening är en ideell förening. Det innebär att vi som medlemmar ställer upp och hjälper till med gemensamt arbete, styrelsearbete och engagerar oss i föreningen.


De lotter vi har kallas odlingslotter.

Därför måste du odla minst 75% av lotten. Du odlar ekologiskt och använder inga kemiska bekämpningsmedel eller kemiska gödselprodukter...

KOLONI

KALENDARIUM I Årstalidens koloniträdgårdsförening har vi tio arbetsgrupper som på olika sätt bidrar till skötsel, underhåll och planering av föreningens område och verksamhet.


Du som medlem i föreningen ska vara knuten till någon grupp. Det gör du för att bidra med kunskap, engagemang och stärka föreningens livskraft. 

SKÖRDEFEST

27 augusti 2022

Tid: 11:00-15:00

Vår förening anordnar varje år en skördefest på vårt område. Skördefesten är väldigt uppskattad. Här kan du träffa våra medlemmar och besöka våra odlingslotter. Du får också möjlighet att ta del av olika trevligheter samt fika.