Hem

ÅRSTALIDENS

KOLONITRÄDGÅRDS

FÖRENING

SKÖRDEFEST

24 augusti

Klockan 11.00-15.00

MEDLEMSRUTAN 2019-04-16


AKUT KVALSTER!

Flera odlare har

fått vinbärskvalster

(sk gallkvalster)

SE BILD


Är du drabbad måste

du gräva upp hela busken

och bränna eller slänga på

ÅVC. SNARAST!

KOLONI

OMRÅDETKoloniområdet ligger vackert beläget i utkanten av Årstaskogen precis nedanför Årstalidens dansbana och Årstaviken är inte långt borta.


Området består av en övre del med

27 odlingslotter och en nedre del med

en stor ek på området.

Här finns 20 odlingslotter.

HISTORIK


Föreningen bildades i början av 1970-talet ungefär samtidigt som dansbanan vid Årstablick startade sin verksamhet.


MEDLEMSSKAP


Det finns 47 lotter på området.

Kostnaden för en lott är beroende av storlek på lotten, ungefär mellan

600-900 kronor per år.

Föreningen har en intresselista där du ansöker om medlemskap...

KOLONI

ORDNINGSREGLERFöreningen är en ideel förening. Därför ställer vi medlemmar upp och hjälper till med gemensamt arbete, styrelsearbete och engagerar oss i föreningen.


De lotter vi har kallas odlingslotter.

Därför ska minst 75% av lotten vara odlad. Vi odlar ekologiskt och därför får inga kemiska bekämpningsmedel eller kemiska gödselprodukter användas...

KOLONI

KALENDARIUMÅrstalidens koloniträdgårdsförening har tio arbetsgrupper som på olika sätt bidrar till skötsel, underhåll och planering av föreningens område och verksamhet.


Alla medlemmar i föreningen ska vara knuten till någon grupp beroende på intresse och fallenhet.

INSPEKTION

16 juni 2019

Ogräs och odlad yta kommer att inspekteras. 1 augusti ska eventuella påpekanden vara åtgärdade.

SKÖRDEFESTEN

24 aug 2019

Skördefesten är vår förenings stolthet där vi från och med i år öppnar portarna till vårt område mellan klockan 11.00-15.00. På valda platser kommer det att bli försäljning av

bl a hemmagjorda sylter, safter och odlade grönsaker. Fika kommer att finnas till försäljning under Eken och där kommer även uppträdande att vara av fantastiska Systrarna Silverhår. Varmt välkomna!

STÄDDAGAR

5 och 13 oktober 2019

Lördagen den 5 oktober arbetar vi mellan klockan 12.00-16.00, fika kommer att serveras men medtag eventuell dryck själv. Söndagen 13 oktober arbetar vi mellan klockan 10.00-14.00, grillad korv kommer att serveras från klockan 12.00. Samling sker under eken.

KONTAKT INFORMATION

Koloniområdet ligger vid Årstalidens dansbana


SENASTE NYTT


16 juni 2019

Inspektion av lotterna. Ogräs och odlad yta kommer att inspekteras.


24 augusti 2019

Skördefest på våra två områden. Gårdsförsäljning, fika och uppträdanden.
Copyright @ All Rights Reserved