Hem

ÅRSTALIDENS

KOLONITRÄDGÅRDS

FÖRENING

KOMPOSTERING

Föreläsning 16 maj

Klockan 18.00

MEDLEMSRUTAN 2019-04-16


AKUT KVALSTER!

Flera odlare har

fått vinbärskvalster

(sk gallkvalster)

SE BILD


Är du drabbad måste

du gräva upp hela busken

och bränna eller slänga på

ÅVC. SNARAST!

KOLONI

OMRÅDETKoloniområdet ligger vackert beläget i utkanten av Årstaskogen precis nedanför Årstalidens dansbana och Årstaviken är inte långt borta.


Området består av en övre del med

27 odlingslotter och en nedre del med

en stor ek på området.

Här finns 20 odlingslotter.

HISTORIK


Föreningen bildades i början av 1970-talet ungefär samtidigt som dansbanan vid Årstablick startade sin verksamhet.


MEDLEMSSKAP


Det finns 47 lotter på området.

Kostnaden för en lott är beroende av storlek på lotten, ungefär mellan

600-900 kronor per år.

Föreningen har en intresselista där du ansöker om medlemskap...

KOLONI

ORDNINGSREGLERFöreningen är en ideel förening. Därför ställer vi medlemmar upp och hjälper till med gemensamt arbete, styrelsearbete och engagerar oss i föreningen.


De lotter vi har kallas odlingslotter.

Därför ska minst 75% av lotten vara odlad. Vi odlar ekologiskt och därför får inga kemiska bekämpningsmedel eller kemiska gödselprodukter användas...

KOLONI

KALENDARIUMÅrstalidens koloniträdgårdsförening har tio arbetsgrupper som på olika sätt bidrar till skötsel, underhåll och planering av föreningens område och verksamhet.


Alla medlemmar i föreningen ska vara knuten till någon grupp beroende på intresse och fallenhet.

ÅRSMÖTE

9 maj 2019

Årsmötet för samtliga medlemmar äger rum klockan 18.30-20.30. Lokal: Erkenskroken 1.

Varmt välkomna!

KOMPOSTERING

16 maj 2019

Föreläsning om kompostering med Kjell Eklind klockan 18.00.

Lokal: Erkenskroken 1. Anmälan senast 10 maj till Margareta Wester.

KONTAKT INFORMATION

Koloniområdet ligger vid Årstalidens dansbana


SENASTE NYTT


9 maj

Årsmöte klockan 18.30-20.30.

Lokal: Erkenskroken 1.

Varmt välkomna!


16 maj 2019

Föreläsning om kompostering med Kjell Eklind klockan 18.00.

Lokal: Erkenskroken 1. Anmälan senast 10 maj till Margareta Wester.

Copyright @ All Rights Reserved