Hem

ÅRSTALIDENS

KOLONITRÄDGÅRDS

FÖRENING

SKÖRDEFESTEN

25 augusti

Klockan 11.00-15.00

MEDLEMSRUTAN 2018-03-21

"Det var ett trevligt årsmöte att uppleva för en långvarig kolonist. Tack också till gamla och nya - alla i styrelsen! På mötet fanns det så många yngre, nya och entusiastiska mötesdeltagare, som tog ansvar för att allting flöt och erbjöd sig att utföra olika uppgifter. Tack till alla! Det våras för Årstalidens koloniförening. Länge leve föreningsarbete där alla deltar efter sin förmåga." - Medlem lott nr 32

KOLONI

OMRÅDET

 

 

Koloniområdet ligger vackert beläget i utkanten av Årstaskogen precis nedanför Årstalidens dansbana och Årstaviken är inte långt borta.

 

Området består av en övre del med 27 odlingslotter och en nedre del med en stor ek på området. Här finns 20 odlingslotter.

HISTORIK

 

Föreningen bildades i början av 1970-talet ungefär samtidigt som dansbanan vid Årstablick startade sin verksamhet.

 

MEDLEMSSKAP

 

Det finns 47 lotter på området.

Kostnaden för en lott är beroende av storlek på lotten, ungefär mellan

600-900 kronor per år.

Föreningen har en intresselista där du ansöker om medlemskap...

KOLONI

ORDNINGSREGLER

 

 

Föreningen är en ideel förening. Därför ställer vi medlemmar upp och hjälper till med gemensamt arbete, styrelsearbete och engagerar oss i föreningen.

 

De lotter vi har kallas odlingslotter. Därför ska minst 75% av lotten vara odlad. Vi odlar ekologiskt och därför får inga kemiska bekämpningsmedel eller kemiska gödselprodukter användas...

KOLONI

KALENDARIUM

 

 

Årstalidens koloniträdgårdsförening har tio arbetsgrupper som på olika sätt bidrar till skötsel, underhåll och planering av föreningens område och verksamhet.

 

Alla medlemmar i föreningen ska vara knuten till någon grupp beroende på intresse och fallenhet.

ÅRSMÖTE

21 mars 2018

Årsmötet kommer att hållas vid Kvarterslokalen Erkenskroken 3 i Årsta. Tid: 18.00. Välkommen!

ARBETSDAGAR

21 och 29 april 2018 - kompletterande datum 6 maj

Vi möts under eken kl. 10.00 för en gemensam samling och fördelning av arbetsuppgifter. Nygrillad korv serveras från kl. 12.00. Vi arbetar till kl. 14.00.

I samband med arbetsdagarna sätts även vattnet på.

 

SKÖRDEFESTEN

25 augusti 2018

Skördefesten mellan klockan 11.00-15.00 vid dansbanan Årstablick är vår förenings stolthet. Vi erbjuder försäljning av produkter från våra lotter, liten loppis, barnaktiviteter och bjuder på uppträdanden från Systrarna Silverhår. Fika säljes till förmånliga priser. Varmt välkomna!

 

ARBETSDAGAR

6 och 14 oktober 2018

Vi möts under eken kl. 10.00 för en gemensam samling och fördelning av arbetsuppgifter. Nygrillad korv serveras från kl. 12.00. Vi arbetar till kl. 14.00.

I samband med arbetsdagarna stängs även vattnet av.

KONTAKT INFORMATION

Koloniområdet ligger vid Årstalidens dansbana

 

SENASTE NYTT

 

25 augusti 2018

Skördefesten mellan klockan 11.00-15.00 vid dansbanan Årstablick - vår förenings stolthet. Försäljning, uppträdanden av bejublade Systrarna Silverhår och fika till förmånligt pris. Varmt välkomna!

 

6 och 14 oktober

Arbetsdagar och vi samlas kl. 10.00 under eken. Vi arbetar fram till

kl. 14.00. I samband med arbetsdagarna stängs vattnet av.

 

 

Copyright @ All Rights Reserved