Hem

ÅRSTALIDENS

KOLONITRÄDGÅRDS

FÖRENING

ÅRSMÖTE 2019

21 MARS

Klockan 18.30-20.20

MEDLEMSRUTAN 2018-10-27

 

KOMPOST med Gunnar Ericsson

Föreläsning 30 oktober klockan 19.00.

Plats: Gårdshuset i Ekobyn, Understensvägen 113 i Björkhagen

 

KOLONI

OMRÅDET

 

 

Koloniområdet ligger vackert beläget i utkanten av Årstaskogen precis nedanför Årstalidens dansbana och Årstaviken är inte långt borta.

 

Området består av en övre del med

27 odlingslotter och en nedre del med

en stor ek på området.

Här finns 20 odlingslotter.

HISTORIK

 

Föreningen bildades i början av 1970-talet ungefär samtidigt som dansbanan vid Årstablick startade sin verksamhet.

 

MEDLEMSSKAP

 

Det finns 47 lotter på området.

Kostnaden för en lott är beroende av storlek på lotten, ungefär mellan

600-900 kronor per år.

Föreningen har en intresselista där du ansöker om medlemskap...

KOLONI

ORDNINGSREGLER

 

 

Föreningen är en ideel förening. Därför ställer vi medlemmar upp och hjälper till med gemensamt arbete, styrelsearbete och engagerar oss i föreningen.

 

De lotter vi har kallas odlingslotter.

Därför ska minst 75% av lotten vara odlad. Vi odlar ekologiskt och därför får inga kemiska bekämpningsmedel eller kemiska gödselprodukter användas...

KOLONI

KALENDARIUM

 

 

Årstalidens koloniträdgårdsförening har tio arbetsgrupper som på olika sätt bidrar till skötsel, underhåll och planering av föreningens område och verksamhet.

 

Alla medlemmar i föreningen ska vara knuten till någon grupp beroende på intresse och fallenhet.

ARBETSDAGAR

6 och 14 oktober 2018

Vi möts under eken kl. 10.00 för en gemensam samling och fördelning av arbetsuppgifter. Nygrillad korv serveras från kl. 12.00. Vi arbetar till kl. 14.00.

I samband med arbetsdagarna stängs även vattnet av.

ÅRSMÖTE

21 mars 2019

Årsmötet för samtliga medlemmar äger rum klockan 18.30-20.30. Lokal: Erkenskroken 1. Varmt välkomna!

 

ARBETSDAGAR

6 och 14 april 2019 - reservdatum 27 eller 28 april

Vi möts under eken kl. 10.00 för en gemensam samling och fördelning av arbetsuppgifter. Nygrillad korv serveras från kl. 12.00. Vi arbetar till kl. 15.00.

I samband med arbetsdagarna sätts vattnet på beroende på om frosten gått ur marken.

KONTAKT INFORMATION

Koloniområdet ligger vid Årstalidens dansbana

 

SENASTE NYTT

 

6 och 14 oktober 2018

Arbetsdagar och vi samlas kl. 10.00 under eken. Vi arbetar fram till

kl. 14.00. I samband med arbetsdagarna stängs vattnet av.

 

21 mars 2019

Årsmöte klockan 18.30-20.30.

Lokal: Erkenskroken 1.

Varmt välkomna!

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved